Sebuah Berita Inspiratif dan Info Terkini dari Jogja

Cirine "Wong Jowo"

Diposting oleh On 01.43.00 with No comments

Foto : Istimewa

Lenterajogja.com, Yogya - Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim lenterajogja dalam analisa observasi kehidupan orang jawa secara sehari-hari, Jum'at (12/5/2017). Orang jawa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

 1. Yèn tangi turu njur ngadek seméndhé ning lawang, trus kukur² bokong. Iki genah rituale wong jowo yèn tangi turu.
 2. Yèn pas mangan wés disediani mejo kursi trimo ndodok karo nyonggo piring trus mangané muluk nganggo tangan, iki genah kebiasaané mangan wong jowo.
 3. Yèn lagi numpak motor ban é nggembos merga bocor njur mandek, ban motore di plènèt-plenet trus ngomong: “ban é bocor” iki genah wong jowo.
 4. Yèn gaya turune methanthang ngaplang-ngaplang karo ngelèr weteng, iki genah gaya turune wong jowo.
 5. Yèn awan-awan sumuk kringeten, bukak klambèn trus di damu kèlèké, iki genah wong jowo.
 6. Yèn lagi uthik-uthik upil, trus upilè garing di plintir-plintir nganti bentuk bal bunder, opo yen upile teles, njur dislenthikno nanging isih tetep nemplek neng driji, iku genah upilé wong jowo.
 7. Yèn lagi klèru, dikandani wong liyo trus kukur-kukur sirahe sing ora gatel, upomo ora duwe sirah kadang nyileh sirahe sing ngandani, iku genah polahé wong jowo.
 8. Yèn lagi ndodok ning ngisor uwit, trus métani tumo banjur yèn éntuk terus di klethak tumone, genah wong jowo.
 9. Yen lagi ketiban apes opo ciloko, mesti isih ngomong: "yo untunge" iki genah tembunge wong jowo.
 10. Yèn rampung kukur-kukur kèlèk, njur diambu, trus muni: “kuecuut" karo gebres-gebres iku genah wong jowo.
 11. Yèn lagi ngéyup pas udan, trus tangané diathung no neng ndalan, njur muni : “isih udan” iki genah cirine wong jowo.
 12. Yen rampung ngentut truss diambu-ambu dewe, njur ngomong: “uwambunee”, rampung kuwi ngguyu kepingkel-pingkel ngerti nek kancané semaput ngambu entuté, kuwi, genah wong jowo.
 13. Yèn pas mangan, ono upané mencelat siji metu soko piring trus dijumput karo muni “eman-eman rung mang menit" iki genah wong jowo.
 14. Yen wis ngerti midak telek, njur didemok terus diambu, kui genah yo wong jowo...
 15. Yen lagi maem ra dientek ke banjur mbok e omong, kudu dientekke nggko pitik e mati lho, kuwi genah mboke wong jowo tulen.

(ISD)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »